ACEPTAR
Aquesta web només utilitzarà cookies analítiques si vostè accepta expressament la seva instal · lació al seu navegador. Obtingui més informació a la nostra Política de cookies

Avís legal

LLEI ORGÀNICA DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DE COMERÇ ELECTRÒNIC (LSSICE)


Segons estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, dels Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, BOE N º 166, s'ofereix a tots els usuaris i visitants la informació legal relativa a la societat propietària del lloc Web ubicat a l'adreça d'Internet lomessostenible.com

 

1. DADES IDENTIFICATIVES

Denominació social: AC Manteniments Integrals, S.L.
Domicili social: Sant Blai, 4 · 43896-L'ALDEA
NIF: B55610216
Teléfon: 977450206 · 674909541
email: info@lomessostenible.com
Nom de domini: lomessostenible.com
 

2. POLÍTICA D'ENLLAÇOS

Els enllaços que apareixen en aquesta pàgina tenen només finalitat informativa. AC Manteniments Integrals, S.L. no es fa responsable de la informació continguda en aquestes pàgines Web. Les eventuals referències que es realitzen des d'aquesta Web a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant/subministrador, que siguin de titularitat de tercers, no constitueix o implica recolzament, patrocini o recomanació per part de AC Manteniments Integrals, S.L..

 

3. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat d'aquest web està protegida per les lleis espanyoles internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial. Així mateix, el contingut d'aquest lloc web té la consideració de programa d'ordinador per tant se li aplica tota la legislació espanyola i comunitària vigent. Els drets de propietat intel·lectual dels continguts cedits al nostre lloc web són propietat dels seus respectius autors. La resta, són propietat de AC Manteniments Integrals, S.L.. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquest lloc Web sense el permís exprés.

 

4.  LIMITACIÓ DE RESPONSABILITATS

AC Manteniments Integrals, S.L. no controla ni garanteix l'absència de virus o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l'usuari (software i hardware), documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic . Per això, no es fa responsable de qualsevol dany o perjudici que sofreixi l'usuari per l'existència de virus o altres elements en el lloc web.
AC Manteniments Integrals, S.L. no pot garantir l'absència d'errors tecnològics, ni la permanent disponibilitat del lloc Web i dels serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix responsabilitat alguna per danys i perjudicis que es puguin generar per falta de disponibilitat i errors en l'accés.
AC Manteniments Integrals, S.L. no pot garantir que les transmissions d'informació a través d'Internet siguin totalment segures, ja que intervenen múltiples factors que estan fora del seu control, entre altres la pròpia configuració informàtica de l'usuari, la seguretat aplicada a les xarxes públiques de telecomunicacions, etc.
AC Manteniments Integrals, S.L. no es fa responsable dels danys o perjudicis que sofreixi l'usuari per possibles contingències en la transmissió d'informació, com són la pèrdua de dades o accessos no autoritzats de terceres persones.


5. US DE COOKIES

Aquest lloc web pot utilitzar cookies (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina ) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades al lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l'única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior, i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari. Les cookies, en cap cas, proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s'utilitzaran per a la recollida de les mateixes .

Mitjançant l'ús de les cookies és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador web utilitzat per l'usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l'accés dels usuaris que s'hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. S'utilitzen també per mesurar l'audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d'entrades.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació en el seu equip. Si us plau , consulti les instruccions del seu navegador per ampliar aquesta informació.

En el cas d'ús de cookies, s'informarà degudament del tipus, funcions i caducitat de cadascuna d'elles i es demanarà el consentiment explícit del visitant per la instal·lació al navegador.

 

6.  JURISDICCIÓ I LLEIS APLICABLES

Qualsevol controvèrsia relativa a les condicions d'ús i accés a aquest lloc Web contingudes en la present Informació Legal, així com qualsevol relació entre vostè com usuari-visitant i AC Manteniments Integrals, S.L., es regirà per la legislació espanyola, renunciant expressament les parts al que els correspongui, i sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de Tortosa.


 

LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (RDLOPD)

 

1.  DRET D'INFORMACIÓ I FINALITAT

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, de Protecció de Dades Personals (en endavant, RDLOPD), s'informa el client dels següents punts:

- AC Manteniments Integrals, S.L. és a l'efecte del RDLOPD, Responsable del Fitxer, en el qual s'inclouran les dades personals que vostè ens faciliti. La direcció del Responsable del Fitxer és Sant Blai, 4 · 43896-L'ALDEA.

- Les dades personals que li siguin facilitades formaran part d'un fitxer responsabilitat de la mateixa. El procés de tractament, emmagatzematge i manteniment es troba sotmès als controls i normes establerts en el Reglament de Mesures de Seguretat. 

- La finalitat per a la qual es recullen les dades serà la de cada cas concret, però sempre tindrà com a objecte gestionar el servei prestat per l'empresa al client dintre del marc de la relació comercial que els uneix, enviar-li informació i publicitat sobre ofertes, promocions, recomanacions i confeccionar nous productes a partir de les preferències dels nostres clients.2. 
DRET DE ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

En virtut de les lleis abans esmentades, el client podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades, a través de correu electrònic a info@lomessostenible.com per telèfon al 977450206 · 674909541, o bé, dirigint-se o enviant un correu postal a la següent adreça: AC Manteniments Integrals, S.L. - Sant Blai, 4 · 43896-L'ALDEA.3. 
CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L'USUARI

Els camps marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte, a emplenar per l'usuari, són estrictament necessaris per atendre la seva petició, sent la inclusió de dades en els camps restants. L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a AC Manteniments Integrals, S.L. són veraces i es fa responsable de comunicar, a l'empresa, qualsevol modificació de les mateixes.4. 
FORMA D'ENVIAMENT DEL CORREU ELECTRÒNIC PUBLICITARI

La forma d'enviament dels nostres correus electrònics s'està realitzant complint la LSSICE (Llei Orgànica 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic) per la que tot enviament que no hagi estat sol·licitat prèviament pel destinatari és il·legal, llevat que es faci una sola vegada, consti la paraula PUBLICITAT a l'assumpte i es faciliti la revocació del consentiment.


 


WWW.lomessostenible.com
© 2020 AC Manteniments Integrals, S.L. Avís legal
Sant Blai, 4 · 43896-L'ALDEA · Tels. 977450206 · 674909541 info@lomessostenible.com