ACEPTAR
Aquesta web només utilitzarà cookies analítiques si vostè accepta expressament la seva instal · lació al seu navegador. Obtingui més informació a la nostra Política de cookies

MANTENIMENT INTEGRAL

Acord de nivell del sevei.

AC Manteniments Integrals ofereix el servei tècnic de manteniment a edificis o instal·lacions, desenvolupant estratègies de manteniment basades en la fiabilitat i que estiguin orientades a millorar la productivitat, la presa de decisions o maximitzar el rendiment de les instal·lacions, considerant els factors de fiabilitat, seguretat, qualitat i medi ambient.

El cicle de vida del servei és un procés pel qual es defineixen, s'apliquen i supervisen els serveis tècnics de manteniment a edificis i instal·lacions i es busca la millora contínua en el servei tècnic de manteniment.

Metodologia de treball.

Prèvia la seva acceptació procedim a la planificació de les tasques a realitzar durant el període contractat, amb la freqüència requerida a cada element de l'edifici, en funció de les variables que influeixin en el correcte funcionament.

Amb l'aplicació de totes les tasques analitzades anteriorment, generaran el doble efecte en les seves instal·lacions, a curt termini, amb l'estalvi d'avaries i increment de la fiabilitat, reducció de la despesa energètica com a conseqüència del millor rendiment de les instal·lacions; i a llarg termini, mantenint el valor del seu edifici i allargant la vida útil de les seves instal.lacions.

Amb el control pot tenir tota la informació de l'edifici i instal·lació amb informes periòdics, que tindran gran importància en la presa de decisions futures.

I perquè, el cicle de vida del servei tècnic de manteniment sigui l'adequat, garantim amb la revisió, en el període de temps acordat, aconseguir la millora contínua de l'edifici i instal·lacions, d'una forma sostenible.

Tot aquest mètode de gestió és dirigit i controlat per un programa informàtic de gestió del manteniment assistit per ordinador, i així, realitzar tot el cicle de vida de servei sota un control intensiu de totes les operacions produïdes en l'edifici o instal·lació, generant informes de qualitat i traçabilitat del servei, proporcionat una informació de gran valor per a les decisions futures i poder millorar la fiabilitat i usabilitat de les instal·lacions.

Per al desenvolupament d'aquest servei de gestió tècnica de manteniment, el factor que més importància té és el capital humà. Totes les persones que intervienenen el procés de desenvolupament del mateix estan preparades per poder-lo desenvolupar el servei i tenint com a punt de referència, el desenvolupament de la integritat d'acord amb les lleis i normes vigents, i amb la vocació de servei integral.

Solucions d'acord de nivell del servei.

AC Manteniments Integrals li ofereix tres nivells d'acord del servei tècnic manteniment en funció de les necessitats de l'edifici o instal·lació:

WWW.lomessostenible.com
© 2020 AC Manteniments Integrals, S.L. Avís legal
Sant Blai, 4 · 43896-L'ALDEA · Tels. 977450206 · 674909541 info@lomessostenible.com