ACEPTAR
Aquesta web només utilitzarà cookies analítiques si vostè accepta expressament la seva instal · lació al seu navegador. Obtingui més informació a la nostra Política de cookies

LO+ Serveis Energètics

Gestió Energètica                   
Què és?


L'evolució de la forma de consumir l'energia, ens porta a un mètode dinàmic de treball encaminat a la millora contínua. El desenvolupament d'aquest mètode està basat en l'aplicació d'accions encaminades a generar l'estalvi energètic de forma contínua. Donant així resposta a la volatilitat de les tarifes energètiques, a la contínua evolució de la tecnologia dels equips consumidors, a l'adaptació de les persones amb les diferents formes de consumir l'energia i a la necessària evolució de les normatives aplicables per protegir el medi ambient.

Quins beneficis aporta?

A llarg termini, la gestió energètica integrada dins d'un sistema de gestió energètica permet programar l'actualització d'equips, instal•lacions i processos de treball. Centrant les inversions on tingui uns consums alts, estandarditzant els procediments, el control i la comunicació dels consums en temps real:

o  Allargar el cicle de vida útil d'edificis, instal•lacions i equips optimitzant el seu rendiment.

A curt termini, els beneficis de la gestió energètiques són a la gestió, utilització i ús de les fonts energètiques com:

o  El control total de consums i costos energètics en temps real.
o  Anàlisi de consums energètics en horaris més rendibles.
o  Aplicació dels recursos energètics on siguin més rendibles.
o  Elecció dels equips més eficients en el consum energètic.
o  La conscienciació que l'eficiència energètica, és cosa de tots.
o  Un sistema de gestió energètica cap a la millora continua.
o  Assessorament permanent de normatives energètiques.
o  Informació i sol•licitud de subvencions amb l'administració.
o  Imatge d'organització compromesa amb el medi ambient.
o  Reducció continua de les penalitzacions per l'emissió de CO2.


Com implantar-ho?

Des d'un servei de Pre-auditoria Energètica gratuïta i a partir d'un formulari energètic obtenim un Informe Previ Energètic, el que es defineix si hi ha capacitat de generar estalvi.

En cas que d'existir una capacitat de generar estalvi, prèvia acceptació, s’inicia un procés de recollida de dades, per arribar al coneixement de les instal•lacions i la seva funcionalitat, proposant un model de Gestió Energètica que més s'adapti a les necessitats reals i que permeti implantar des del primer dia mesures de poc cost i resultats immediats.

El model de Gestió Energètica, vindrà determinat per l'Estudi Energètic en Detall, proposant una solució personalitzada que actués de forma simultània en l'àrea econòmica, tècnica, humana i social. Així amb la suma d'accions arribar a l'objectiu a curt termini ia llarg, amb un plantejament dinàmic de millora contínua.


Monitorització i Control Telemàtic                           

Què és?

És la instal•lació d'equips de mesura connectats, en temps real a una plataforma tecnològica, que ofereix Intel•ligència Energètica a través dels mitjans tecnològics d'informació i comunicació (TICs).

És l'aplicació en el control energètic del que va dir Lord Kelvin "El que no es defineix no es pot mesurar. El que no es mesura no es pot millorar. El que no es pot millorar es degrada sempre ".

Els equips energètics poc eficients, la legislació energètica cada vegada més estricta, els continus augments de preu del cost energètic i els mals hàbits en el consum energètic. Fan que sigui més necessari el control del consum energètic. Sense aquest control, ens condueix a sobre costos econòmics, deteriorament de les instal•lacions i equips amb el deteriorament del medi ambient.


Quins beneficis aporta?

Sota l'estratègia general dels serveis d'eficiència energètica, el monitoratge i control energètic ens aporta uns beneficis directes com:

o  Visibilitat total del consum energètic en temps real.
o  Adverteix dels equips o instal•lacions en estat deficitari.
o  Identifica de forma instantània les aèries de sobreconsum energètic.
o  Establir comparació de consums entre centres o períodes.
o  Seguiment del Sistema de Gestió Energètic.
o  Localitza instantàniament fluides, per avaries.
o  Avisa de les desviacions en els consums energètics.


Com implantar-ho?

Amb la instal•lació d'uns equips de mesura connectats amb una plataforma tecnològica, que ens permet recollir les dades dels consums energètics (electricitat, gas i aigua, a més el control de la generació d'energies renovables), de confort (temperatura, humitat, ... ), d'ús (ocupació, detectors de presència, ...).

Amb aquestes dades generem alarmes, desenvolupem l'anàlisi de consums o costos, amb la normalització de les dades generem indicadors i ratis de consum (KPIs) i enviem periòdicament els informes que identifiquen les oportunitats d'estalvi energètic.
 

WWW.lomessostenible.com
© 2020 AC Manteniments Integrals, S.L. Avís legal
Sant Blai, 4 · 43896-L'ALDEA · Tels. 977450206 · 674909541 info@lomessostenible.com